Metal Studio i Normabase - O programu


Metal Studio, program za crtanje metalnih konstrukcija
 
 

Metal Studio je suvremeni alat za izradu visokoprofesionalnih crteža metalnih konstrukcija i radi na platformi AutoCAD-a. Program Metal Studio omogućuje izradu kvalitetne projektne dokumentacije uključujući kompletnu i detaljnu radioničku dokumetaciju sa svim iskazima. Velika lakoća, jednostavnost i brzina u radu, velika učinkovitost i prilagodljivost, uspješno su spojeni u programu Metal Studio. Visoki stupanj integracije sa programom AutoCAD omogućava da se kompleksni entiteti izraženi programom Metal Studio ponašaju kao standardni entiteti AutoCAD-a.


Učinkovitost

Program Metal Studio omogućuje izradu složenih i kvalitetnih crteža metalnih konstrukcija. Najznačajnije osobine programa su:
• modeliranje štapova sa velikim brojem različitih poprečnih presjeka - valjanih, zavarenih, hladnooblikovanih, jednostrukih i višestrukih, a baze poprečnih presjeka su proširive i otvorene za mijenjanje
• modeliranje ploča proizvoljne geometrije
• automatsko pozicioniranje i brojanje elemenata
• označavanje elemenata uz mogućnost izbora velikog broja stilova
• oblikovanje elemenata različitim načinima - određivanjem otvora, prodora, odsjecanjem, zasjecanjem, bušenjem
• automatsko određivanje vidljivih i nevidljivih rubova
• modeliranje spojeva sa vijcima - paralelno i radijalno raspoređivanje velikog broja tipova, sa velikim brojem simbola za označavanje, a baze raspoloživih vijaka su proširive i otvorene za lako mijenjanje
• modeliranje varova i njihovo označavanje u skladu sa standardima, ali i mogućnost određivanja sasvim proizvoljnog stila
• vađenje presjeka kroz jedan ili više elemenata istovremeno
• vađenje uzdužnih pogleda i uzdužnih i poprečnih presjeka uz zadavanje dubine gledanja
• izrada slika detalja
• automatska izrada radioničkih crteža, detaljno iskotiranih i označenih
• automatska izrada projektne dokumentacije koja sadrži specifikaciju i rekapitulaciju materijala, težine, dužine, površine za bojanje (po sklopovima, za cijeli crtež ili za više crteža odjednom)
• 3D vizualizacija i render
• uvoz geometrije iz programa Tower
• automatizirano konstruiranje većeg broja tipskih i karakterističnih elemenata - detalja veza, ploča za ukrućenja, čeonih ploča ... (opcijski)
• proračun i kontrola veze (opcijski)


Način rada

Klasičan pristup, koji je uvijek zahtjevao izradu kompletnog i detaljnog 3D modela prije nego što bi se dobili krajnji rezultati rada - 2D crteži, zamjenili smo učinkovitijim i prilagodljivijim sustavom.
Metal Studio donosi novi način istovremenog 3D modeliranja i izrade 2D detalja koji omogućava lakši i brži rad uz veću mogućnost prilagođavanja krajnjeg proizvoda - 2D crteža, istovremeno zadržavajući visoki stupanj automatizma.
Jednostavnost ovog načina rada ogleda se u velikoj lakoći izrade modela koje se izvodi crtanjem u ravninama. Uz upotrebu izuzetno jednostavnog i razumljivog sustava, moguće je veoma brzo doći do željenog modela. Modeliranje se odvija po sklopovima i nije uvjetovano postojanjem cijelog prostornog modela.
Učinkovitost se vidi u povećanoj brzini rada - sve što se crta, crta se tako da predstavlja konačni proizvod, 2D crtež. Rezultati rada su odmah vidljivi i spremni za ispis. U 2D prikazu ne postoji razlika između crteža modela i crteža detalja. U svakom trenutku moguće je prebacivanje u 3D način i dobijanje realističnog 3D prikaza.
Prilagodljivost se vidi u mogućnosti programa da zbog naknadne promjene modela automatski ažurira sve 2D crteže. Pored toga, omogućeno je mijenjanje generiranih 2D crteža naknadnim kotiranjem, označavanjem, dodavanjem i brisanjem, i sve to uz  zadržavanje njihovog automatskog ažuriranja uslijed bilo kakve promjene na modelu.
Određivanje i mogućnost korištenja proizvoljnih stilova kotiranja i označavanja, povećava upotrebljivost i osigurava veliku prilagodljivost zahtjevima korisnika.

Prepoznatljiva jednostavnost korištenja

Naše dugogodišnje nastojanje za izradu lako razumljivih, brzih za učenje, ali istovremeno veoma učinkovitih i mogućnostima bogatih programa (Tower i ArmCAD), u potpunosti je došlo do izražaja pri izradi programa Metal Studio. Svakodnevna suradnja sa našim korisnicima pružila nam je informacije o stvarnim željama i potrebama korisnika, a u razvoju programa je sudjelovao veći broj stručnjaka sa bogatim iskustvom u projektiranju.


Potrebna konfiguracija računala

• Windows 7 i dalje
• AutoCAD 2007-2018 (ne radi pod LT verzijom)

NormaBase 4Pro, program za izradu troškovnika, predračuna i analizu cijena


NormaBase 4Pro je Windows aplikacija, koja je namijenjena: projektantima, izvođačima, inženjering firmama i investitorima. Program služi za izradu: troškovnika, predračuna, ponuda, situacija, građevinske knjige, kalkulaciju i analizu cijena. Pored primjene u visokogradnji i niskogradnji, program ima primjenu i u instalaterskim radovima: vodovod, kanalizacija, elektro i strojarske instalacije. Laka izmjena sadržaja postojećih baza, kao i lako kreiranje potpuno novih, daje ovom programu mnogo širu primjenu od predviđene. Ovo je potpuno nov program koji nasljeđuje program NormaBase i donosi veliki napredak u funkcionalnosti, sigurnosti podataka, performansama, i sposobnosti razmjene podataka sa drugim aplikacijama. Korištenje najnovijih softverskih tehnologija je rezultiralo mnogobrojnim prednostima kao što su laka uporaba programa, brzo pronalaženje podataka, jednostavno formiranje izvještaja i sloboda korisnika pri pripremi za ispis.

Osnovne informacije o programu

• Uz program se isporučuje najnovija baza normativa i resursa koja sadrži preko 20000 normi: gradevinski i obrtnički radovi, niskogradnja, vodovod i kanalizacija, elektro radovi, strojarske instalacije i instalacije centralnog grijanja i klimatizacije.
• Pomoću naredbi za kopiranje, brisanje, premještanje, ubacivanje i uređivanje, svi dijelovi baze podataka se mogu lako mijenjati, i prilagođavati potrebama korisnika.
• Klasifikacija radne snage je unaprijeđena i zasnovana ne samo na kvalifikaciji vec i na zanimanju radnika.
• Svi normativi i resursi se nalaze u jednoj bazi podataka što onemogucava dodjeljivanje iste šifre razlicitim normativima ili resursima, kao i druge slične i česte pogreške.
• Izuzetno brzo vizualno pronalaženje normativa i pozicija, zahvaljujuci posebnom obliku razgranate strukture radova tipa stabla.
• Trenutni uvid u sadržaj selektiranog normativa, odnosno pozicije - preview.
• Filter za brzo pronalaženje željenog dijela baze podataka (pretraga po šifri, dijelu šifre, dijelu naziva, sadržaju opisa...).
• Pomoću alata za izvoz i uvoz, omogućena je dvosmjerna veza sa drugim korisnicima ovog programa (razmjena normativa, tipskih pozicija, izvještaja, cijena resursa, itd.).
• Izvještaj se formira jednostavnim prebacivanjem izabranih pozicija iz baze tipskih pozicija ili starih izvještaja.
• Ako je za gotov troškovnik (ponudu), dobiven u Excell-u ili Word-u, potrebno napraviti analizu cijena, predviđen je mehanizam za konvertiranje i pridruživanje jednog ili više normativa, koji definiraju tehnologiju izvršenja date pozicije (analiza cijena za vanjske troškovnike radova).
• Na nivou baze pozicija, i na nivou izvještaja, moguće je kreiranje proizvoljnog broja cjenika u različitim valutama, razmjena cijena između različitih cjenika, kao i njihova linearna i postotna promjena.
• Faktorski troškovi se uračunavaju množenjem koeficijenata koji se nalaze na nivou: izvještaja, vrste radova i samih pozicija.
• Program omogućava unos svih latiničnih i ostalih slovnih karaktera kao i specijalnih slovnih karaktera drugih jezika (u skladu sa UNICODE standardom).
• Format prikaza brojeva usklađen je sa regionalnim lokalnim postavkama operativnog sustava.
• Pri formiranju pozicija troškovnika, pored izvrsnog "računala" za izradu dokaznica, omogućeno je formiranje istih na osnovu crteža iz AutoCad-a.
• Izrazit napredak u korisničkom sučelju predstavlja unaprijeđenje pripreme izvještaja za ispis koja se ogleda u velikoj slobodi odabira elemenata koji će se naći u izvještaju, kao i u samom dizajnu izvještaja (izboru boja, izgledu tabela, fontova...). Dopušteno je unošenje logoa firme, dodavanje naslovnih strana, i zaglavlja formiranih u drugim aplikacijama (Word, Excell, Front Page i DreamWeaver i drugih HTML editora).
• Pored formata programa Normabase 4Pro, programom su podržani i Excel-ov i Word-ov format, kao i veza sa programskim paketima MS Project i Primavera. Na ovaj način omogućena je dvosmjerna veza i sa suradnicima koji nemaju program Normabase Plus.
• Korisnici stare verzije programa mogu konvertirati svoje stare baze normativa i pozicija, kao i same

 

Najvažnije novine koje donosi program NormaBase 4Pro

Neuporedivo brži i komforniji rad
Višestruko je ubrzan rad sa bazom podataka pa se i najzahtjevnije operacije kao što su priprema izvještaja ili priprema za ispis izvode trenutno i bez zastoja

Veća preglednost i poboljšan korisničko sučelje
Omogućen je lakši pristup neophodnim informacijama ali i istovremeni prikaz veće količine informacija što sam proces korištenja programa čini lakšim i efikasnijim.

Povećana prilagodljivost programa
Značajno su povećane mogućnosti prilagođavanja izgleda i sadržaja izvještaja.


Unapre
đena sigurnost i prenosivost podataka
Novi način snimanja i čuvanja rezervnih kopija baze podataka, omogućiće maksimalnu sigurnost protiv gubitka podataka a primjenjena tehnologija automatskog arhiviranja i kompresije smanjuje utrošak prostora na disku za njihovo čuvanje. Po istom principu olakšana je i razmjena podataka me
đu korisnicima.

Suvremenost i uskla
đenost
Program je kompatibilan sa Windows 10 operativnim sustavom ali može raditi i na starijim operativnim sustavima, počevši od Windows-a XP. Po pitanju veze sa CAD programima, podržane su aktualne verzije programa AutoCAD i BricsCAD.

Potpuno nova platforma pogodna za unapre
đivanje i razvoj
Program je pisan na potpuno novoj platformi pa je omogućen njegov dugoročni razvoj i održavanje
.


 

Potrebna konfiguracija računala

• Windows XP i dalje
• 200 MB slobodnog prostora na disku računala