Armcad - Cjenik

ArmCad - Program za izradu armaturnih nacrta:
 

ArmCad 6 - singl verzija

za AutoCAD              2000 EUR

za BricsCAD              2200 EUR

 
 
 
 
 


ArmCad 6 - mrežna verzija

za AutoCAD       2000 EUR+N*300

za BricsCAD       2200 EUR+N*300

 

 
 
N = broj mrežnih mjesta
 

Upgrade Armcad 2005 - singl    
na ArmCad 6 (AutoCAD)  500 EUR

Upgrade Armcad 2005 - singl   
na ArmCad 6 (BricsCAD)  700 EUR

 

Upgrade Armcad 2005 - mreža  
na ArmCad 6 (AutoCAD)  550 EUR+N*40

Upgrade Armcad 2005 - mreža   
na ArmCad 6 (BricsCAD)  750 EUR+N*60

 

Upgrade Armcad 2005 A10 - singl   
na ArmCad 6 (AutoCAD)  400 EUR

Upgrade Armcad 2005 A10 - singl  
na ArmCad 6 (BricsCAD)  600 EUR

 

Upgrade Armcad 2005 A10- mreža 
na ArmCad 6 (AutoCAD)  400 EUR+N*40

Upgrade Armcad 2005 A10- mreža   
na ArmCad 6 (BricsCAD)  600 EUR+N*60

 

Upgrade Armcad 2000   
na ArmCad 6 (AutoCAD)  1000 EUR

Upgrade Armcad 2000   
na ArmCad 6 (BricsCAD)  1200 EUR

 

Upgrade Armcad 2000 - mreža 
na ArmCad 6 (AutoCAD)  700 EUR+N*300

Upgrade Armcad 2000 - mreža 
na ArmCad 6 (BricsCAD)  900 EUR+N*300


 
 

  

 
  
    NAPOMENA:
Navedene cijene su bez PDV-a, prodajni tečaj ZABA